چند روز پیش یکی از بازدیدکنندگان آلاشت که از کشور آمریکا آمده بود می گفت ساخت وسازهای  وحشتناک  زیادی را درآلاشت دیده است و برای دیدن بافت سنتی وزیبا وخانه هایی که در آن آرامش وعظمت وطبیعت را میشد لمس کرد به اینجا آمدم ولی با ساخت وسازهای سریع واشتباه که بافت سنتی آلاشت را از بین برده اند مواجه شده ام وکمتر عطر وبوی وحال وهوای سال های قبل را دارد..

البته به یاد حرف املاکی(بنگاه خرید و فروش ملک) درآلاشت افتادم که خودش یک کارمند فرهنگی وشاغل درهنرستان است که زندگیش در قائم شهر میگذرد ودر اوقات تابستان وایام تعطیل به خرید وفروش خانه وزمین در آلاشت می پردازد وکار وکاسبی خوبی هم دارد که به یکی از کارمندان شهرداری آلاشت که جوانی علاقمند به آلاشت بود می گفت چرا این کوچه ها ی آلاشت را عریض نمی کنید که من شبها بتوانم ماشینم را به داخل حیاط پدرم ببرم وراحت بخوابم ونگران ماشینم نباشم.که کارمند شهرداری گفت واقعا متاسفم برای شما که خواهان ویرانی کوچه ها وبافت  زیبایی باشید که گردشگران از شهرهای دیگربرای دیدن وراه رفتن درآنها وقت وپول صرف می کنند ولی شما برای این که بتوانی ماشینتان را شب در کنارتان ببینید به دنبال ترویج این فکر هستید که کوچه های آلاشت ماشینرو شوند....کاش میشد شما هم مثل مردم ابیانه قدر این نعمت زیبا را میدانستید وبرای آبادی وزیبایی بیشتر وهمچنین ساخت وساز اصولی در آلاشت طرح های مناسب پیشنهاد می دادید.

البته باید به فکر مردم ساکن در آلاشت هم بود مثلا برای آنها پارکینگ های عمومی  و ارزان تهیه نمود. یا برای اداره ی آتشنشانی از موتورهای آتشنشانی استفاده نمود که به راحتی بتواند درکوچه های باریک آلاشت به خدمت رسانی مشغول شوند یا حتی مثل شهر تهران برای اورژانس وکمک های پزشکی از موتورهای مخصوی امداد پزشکی استفاده نمود نه اینکه آلاشت را هم مانند تهران به اتو بان و بلوار و......تبدیل نمود .نمی دانم نظر شما چیست ؟

آیا این آلاشت در20 سال بعدبه عنوان مامنی برای فرار خستگان از محیط های شهری شلوغ باقی خواهد ماند؟ یا به قبرستانی از آپارتمان های دشمن طبیعت تبدیل خواهد شد؟

یادش بخیر دیوارهای قطور خشتی خانه هاسی سنتی آلاشت که وقتی در داخل اتاق های آنها می نشستی سکوت  بود و هوایی مطبوع وصدای سماور یا آتش هیزم در داخل بخاری هیزمی ووقتی شب یا روز در آنها استراحت میکردی چیزی از خوا بهای رویای بهشتی کم نداشت

.آیا فرزندان ما در آینده درکی از این زیبایی ها خواهند داشت؟؟؟؟؟