مسکن مهر هم برای خودقصه هایی داشت و دارد مثلا در همین اطراف تهران از بعضی جاها که می گذری می بینی که تابلویی زده اند و نوشتن که این زمین به احداث مسکن مهر تعلق دارد و بعد از چند سال باز هم خبری نیست

یکی از این طرحها که به تابلو زدن هم نرسید مسکن مهر الاشت بود وعده ای از اهالی مخصوصا جوانان  آلاشت را به خود مشغول کرد و زحمات ارائه ی برخی مدارک و چشم انتظاری برای دریافت مسکن مهر را به همراه داشت و بعد از حدود دو سه سال پی گیری شهردار وشورای شهر محترم زمینی به مساحت تقریبی 10 هزار متر مربع در پشت مسجد امام حسین الاشت در نظر گرفته شده بود که پس از مدتی معارض شخصی پیدا کرد و بوسیله ی قانون وگرفتن وکیل به صاحبان اصلی ان برگردانده شد و ایشان هم به طریق شخصی خواهان فروش به قیمت روز شدند و در حالی که در خیلی از شهرها مردم مساکن مهر خود را استفاده می کنند این مشکل برای شهر آلاشت پیش امدو نسخه مسکن مهرش پیچیده شد وسوال مهم اینجاست که ایا از روز اول نمی شد با استعلامی ساده از بزرگان و آگاهان منطقه که دقیقا سابقه ی زمین های آلاشت را می دانند صاحب زمین شناسایی می شد و با ایشان توافق حاصل می شد و باقی ماجرا مانند ثبت نام به عمل می امد .

البته امیدواریم که این ماجرا ختم به خیر شود و باعث زیان به آلاشت وآلاشتی های محترم نگردد.انشااله