از تخریب ها در آلاشت خبر دارید

دیروز بعد از چند روز استراحت در هوای بهشتی آلاشت به تهران آمدم با دلی پر از درد و اندوه از تخریب ها در آلاشت نه اینکه فکر کنید  فقط کوچه پس کوچه های الاشت با پول ........ .شکلی دهن کج گونه تبدیل به آپارتمان میشوند و... چشم ما به نوعی جدی و وحشیانه از تخریب روشن شد که هیچ کس در سطح ایرا خبردار نخواهد شد تخریب تپه های باستانی سه گانه الاشت که میراثی تاریخی در خود را جای داده است و از زمان هخامنشیان به عنوان پل های پیام رسانی با آتش و دود و.. بوده است و خزاین ساسانی را در دل خود جای داده است و بارها حفاریهای سارقان را در پی داشته است و اکنون بر روی یک یاز آنها جاده کشیده اند درست در مقابل دختر پاک یا همان یادگار الهه یآب و باران آناهیتای باستانی که امروزه به عنوان امامزاده دختر پاک مورد اعتقاد مردم آلاشت و اطرافش هست روبروی همان تپه (کوه باستانی ) که بوضوح نشان از فزسایش ناشی از زندگی مردمان گذشته ماست و سالهای دور بصورت دیم هم کاشت میشده است امروز جاده ای نخراشیده زده اند و به هر عنوانی که هست ساخت هتل یا اطراق گاه یا هر چیز دیگری در حال تغییر زشت چشم اندازهای الاشت هست و ای کاش مردم دلیر الاشت لحظه ای به این غم واندوه فکر کنند و به دوستان محیط زست و شهرداری آلاشت و ونیروی انتظامی و... بگویند که ما مردم الاشت راضی به این کار نیستیمگریه

/ 1 نظر / 18 بازدید
محمد عظیمی

درود بر شما. از پاسخ شما متشکرم. سپاسگزار می شوم اگر زحمت کشیده گزارش مبسوط و عکس ها مربوط به این تخریب را برایم بفرستید تا در جلسه ای که با مدیر میراث کشور خواهم داشت مطرح شود.