شادی روح شهدای آلاشت صلوات

امروز داشتم تصویر بعضی از شهدای دلاور آلاشت را میدیدم

دلم بدرد آمد

جوانانی رشید ومظلوم

فاتحه ای جهت شادی ارواح پاک شهدای آلاشت قرائت فرمایید

شهید سرهنگ جبار طیبی

شهید حسن جمشیدی

شهید معلم محمود اکبری

شهید باقر مهدوی

شهیدعلی حسین آبسته

شهید عبدالعلی رشیدی

شهیداسماعیل ابراهیمی  

 شهید رضا داودی 

شهید محمد قاسم پور (جاویدالاثر)

شهیدبهروز آلاشتی    

 شهیدفرامرز طیبی   

شهیدخضر داداش پور(جاویدالاثر)  

 شهیدقهار عبدی

 شهیدتکاوریونس احمدی      

 شهیداکبر خزایی(جاویدالاثر)    

شهیدتیمور سلطانی   

شهیدرحیم قاسم نژاد

شهیدتیمسار نصراله ناصری   

شهید   امیر عباس صالحی

وتمام شهدای تاریخ ...................

/ 3 نظر / 86 بازدید
محمد

روحشان شادویادشان گرامی باد...

علی

سلام این شهدا درالاشت دفن هستند؟؟؟

علی

شهیدناصری درالاشت دفنن؟؟