تفسیر شرایط آب و هوای آلاشت

- تفسیر شرایط آب وهوای آلاشت: 

با شرح وجداول آب وهوایی مربوط به ایستگاههای هواشناسی مازندران وشهر آلاشت در بصورت خلاصه به این نتایج دست می یابیم که عبارتنداز:

·   پارامتردما:دمای میانگین سالانه آلاشت براساس آمارپایگاه هواشناسی مازندران درسال87حدود 12.8(C)و باحداقل دمای سالانه 6.9وحداکثردمای سالانه15.9(C)می باشد.که این آمارنشان دهنده آب وهوای معتدل ومطبوع این شهراست.

ماخذ:نگارنده،1389.   منبع:پایگاه اطلاع رسانی هواشناسی مازندران.1389

·   پارامتررطوبت:میانگین رطوبت سالانه آلاشت69% بوده که حداکثر آن در فصل تابستان بوده است .با توجه به پدیده ی مه کوهستانی که در تابستان و ساعاتی از شبانه روز وجود دارد.این پارامتردر شهر آلاشت یکی از جاذبه های مورد توجه اکثر توریست های علاقمند به این شهر است که در زمانی که دراکثر نقاط کشورمردم شاهد گرمای شدید ونامطبوع می باشند دراین شهر از این پدیده بهره برده ولذت می برند.

·   پارامتربارندگی:مجموع بارندگی آلاشت در سال 1387،مقدار435mmبوده با 148 روز بارانی که داشته است،با توجه به این که در سال 87شهر آلاشت از نظر تعداد روزهای بارانی در سطح استان مازندران حائز رتبه اول بوده  ودردیگر سال ها هم تقریبا همین آمار را دارد که در نیمی از روزهای سال مردم شاهدمقادیرمختلفی ازبارش هشتند ویکی از نقاط قوت توریسم وجاذبه های گردشگری آلاشت همین کثرت روزهای بارانی ولطافت وصف ناپذیر هوای آن می باشد.

·   پارامتریخبندان:در سال 1387به مدت 78روز یخبندان که 25روز آن مربوط بوده است به پاییز(آبان وآذر)و53روز زمستان که 25روز آن مربوط به بهمن می باشد.

ماخذ:نگارنده،1389         منبع:سایت اداره هواشناسی مازندران،1389

این آمار نشان از سرمای زمستان شهر آلاشت دارد و می تواند یکی از نقاط ضعف توریسم در شهر آلاشت باشد که دررفت وآمد وورود توریست ها به این شهر تاثیر زیادی دارد ولی از یک جهت دیگر می توان از آن به عنوان یک فرصت هم نام برد که مثلا درمسیربرنامه ریزی توسعه ورزش های زمستانی وجذب توریست های ورزشی به این شهر ازآن استفاده نمود.

·   پارامترساعات آفتابی:در سال1387شهر آلاشت 2181ساعت آفتابی داشته است که بیشترین آن مربوط به تابستان 608ساعت  وکمترین آن در پائیز451ساعت آفتابی بوده است.در زمینه ی ارتباط این پارامتر با توان های توریستی می توان به این نکته اشاره نمودکه طبق آمار پایگاه هواشناسی مازندران در سال87 شهر آلاشت در بین تمام ایستگاههای سینوپتیک مازندران جزء سه ایستگاهی می باشد که بالاترین آمار سالانه ی ساعات آفتابی را دارا بوده است وهمین پارامتر در کنار بالاترین تعداد روزهای بارانی در این سال نشان از اعتدال بی نظیر بین باران وآفتاب در این منطقه می باشد که توریست ها می توانند پس از باران بلافاصله از هوای آفتابی نیز بهره ببرند ویکی از مهمترین خصوصیات این شهر این است که حتی پس ازبارش های سنگین تنها پس از چند ساعت تمام سطح شهر خشک شده واثری از گل آلودگی نمی ماند.وتوریست ها برخلاف خیلی از شهرهای بارانی نزدیک دریا که ازتاثیر رطوبت زیاد و دیر خشک شدن سطح زمین آزرده می شوند درآلاشت از این مشکل در امان می باشند.

·   پارامترباد:باد غالب شهر آلاشت باد شمالی بوده است وحداکثر سرعت آن در اردیبهشت ماه با 25متر بر ثانیه بوده ولی میانگین سالانه سرعت آن 5/10متر برثانیه بوده است.که از نظر تقسیم بندی بادها جزء طبقه ملایم می باشد که در تلطیف هوا تاثیر بسزایی دارد وشرایطی را پدید می آورد که مردم بدون آزرده شدن از شدت باد دراکثرایام سال از وزش نسیم گونه این بادها مخصوصا در بهار وتابستان که از طرف شمال می وزد بهره می برند.

پارامترتبخیر:تبخیر سالانه شهر آلاشت 805میلیمتر با حداکثرتبخیردرتابستان و میزان حداقل در زمستان بوده است.وبا توجه به این میزان تبخیر پدیده ی جوی قابل توجه در این شهر مه می باشد. البته پدیده ای که در آلاشت در فصول مختلف اتفاق می افتد و زیبایی سحرانگیزی به شهرمی دهدهمین پدیده ی مه است که مخصوصا دربعضی از روزهای تابستان اززمان غروب کم کم ازسمت دره رودخانه روآر به طرف ارتفاع و دامنه شهربالامی آید وشهررا درآغوش خود می گیرد و صبح ها با طلوع خورشید بتدریج رخت برمی بندد و آسمان صاف و آبی برجای می ماند.این پدیده به دفعات در ساعات مختلف روزهای تابستان هم اتفاق می افتدویکی ازمهمترین نقاط قوت وجاذبه های طبیعی مورد توجه توریست های آلاشت می باشد.(منبع:سایت اداره کل هواشناسی مازندران،1389)

 

/ 1 نظر / 233 بازدید
زهرا آلاشتی

سلام آقا سعید حال شما؟ وب خیلی خوبی دارین.ممنون که در مورد آلاشت می نویسین[لبخند] منم با عکسهای آلاشت بروزم خوشحال میشم سر بزنین[گل]