پاییز آلاشت نزدیک است آنرا دریابید.

یادم هست همیشه وقتی به روزهای آخر شهریور نزدیک می شدیم  و بوی مهر ماه می آمد بوی پاییز و زیبایی های بهشتی آلاشت مرا به آسمان ها می برد،

در آنهنگام با بارش اولین دانه های برف به یادم می آمد که در کمتر نقاطی از ایران عزیز ما در این هنگام شهر و برف و عشق وخیال و آرامش با هم در می آمیزد ،

 و آن دم  زمانی بود که آثار سرانگشتان قدرت بی نهایت الهی را  به چشم تن می نگریسم .

 خدایا پاییز نزدیک است و دل من چند پاییز دیگر را خواهد تپید ؟

،آیا در بهشت تو باز هم این دلبستگی ها را خواهم داشت  ؟

واگر نباشد چه بی معنی خواهد بود برای من این بهشت !

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید